Danmark genvalgt til Rådet i IMO

10-12-2021

Danmark er genvalgt som medlem af Rådet i FN’s søfartsorganisation.

FN’s søfartsorganisation, IMO, sætter de globale standarder for maritim sikkerhed, miljøbeskyttelse af verdenshavene og skibsfartens CO2-reduktioner. Rådet er det styrende organ, som sætter den strategiske retning og fordelingen af ressourcer for IMO’s arbejde. Derfor er det vigtigt for Danmark at sidde med i Rådet.

Andreas Nordseth, direktør i Søfartsstyrelsen:

Jeg er meget glad for, at Danmark er blevet genvalgt som medlem af Rådet. Det er vigtigt for os at være med der, hvor beslutninger om IMO's overordnede strategi træffes. Som en stærk søfartsnation kan vi bidrage til, at IMO forbliver det globale omdrejningspunkt, hvor skibsfartens nuværende og fremtidige udfordringer skal løses.

Der var 48 kandidater til de 40 pladser i Rådet. Danmark stillede op til en plads i kategori C, hvor 20 ud af 27 kandidater blev valgt.

Følgende medlemslande er valgt til IMO Council 2022-2023:

Grækenland, Sydkorea, Japan, Rusland, Italien, Panama, Storbritannien, Kina, Norge, USA, U.A.E., Spanien, Canada, Frankrig, Brasilien, Tyskland, Nederlandene, Indien, Australien, Sverige, Singapore, Egypten, Cypern, Malta, Bahamas, Malaysia, Indonesien, Chile, Kenya, Saudi Arabien, Jamaica, Belgien, Marokko, Tyrkiet, Mexico, Filippinerne, Vanuatu, Qatar, Danmark og Thailand.

Kontakt

Søfartsstyrelsen

Fakta

  • IMO er FN’s specialiserede agentur for søfart, som har til opgave at sætte globale standarder for maritim sikkerhed og miljøbeskyttelse af verdenshavene.
  • IMO har 175 medlemslande. Heraf sidder 40 lande i IMO’s Råd, der kan betegnes som organisationens bestyrelse.
  • Valg til Rådet afholdes hvert andet år under IMO’s generalforsamling. Danmark blev valgt ind første gang i 2001 og er siden da blevet genvalgt.