I dag skal fyrtårnene fejres

01-07-2021

Søfartsadministrationer over hele verden markerer i dag, d. 1. juli, den internationale dag for farvandsafmærkning.

World Marine Aids to Navigation Day eller bare WAtoN Day skal skabe opmærksom om afmærkningens vigtige funktion med at guide skibene sikkert gennem vores farvande, samt arbejdet med udvikling af nye teknologiske navigationshjælpemidler.

Søfartsstyrelsen har ansvaret for afmærkning af farvande i og omkring Danmark, Grønland og Færøerne. I videoen herunder kan du se billeder af forskellige danske og grønlandske fyr filmet med vores drone. Dronen bruges bl.a. i forbindelse med vedligeholdelsesopgaver til at føre tilsyn med fyrtårnenes høje facader.

Fakta om WAtoN Day
  • WAtoN Day er indført af den internationale sammenslutning af myndigheder på afmærkningsområdet, IALA.
  • Dagen blev afholdt første gang i 2019 og er en årligt tilbagevendende begivenhed d. 1. juli.
  • Formålet er at gøre opmærksom på den maritime afmærknings betydning i forhold til sejladssikkerhed og beskyttelse af havmiljøet.
  • Læs mere om konceptet på IALA’s hjemmeside

Kontakt

Søfartsstyrelsen