Danmark, USA og Norge lancerer nyt internationalt samarbejde om grøn skibsfart

02-06-2021

Unikt globalt offentligt-privat partnerskab skal drive udvikling af nye klimavenlige brændstoffer og skibe frem mod markant mindre udledning fra international skibsfart.

Ud over Danmark, USA og Norge er to private aktører - Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping og Global Maritime Forum - med til at lede partnerskabet.

Læs mere om initiativet på Erhvervsministeriets hjemmeside

 

Kontakt

Søfartsstyrelsen