IMO’s miljøkomite starter forhandlinger om skibsfartens konkrete reduktionsmål

10-06-2021

I dag startede IMO’s miljøkomité (MEPC) årets første møde. I løbet af den kommende uge skal medlemslandene nå til enighed om, hvordan skibsfarten konkret skal nå klimareduktionsmålet på 40 procent i 2030, som er en del af IMO’s klimastrategi.

Fra dansk side lægges der vægt på, at forhandlingerne når frem til en aftale med reduktionsmål, som er på linje med målene i IMO’s klimastrategi. I forlængelse heraf, er det også et dansk ønske at få påbegyndt drøftelser af, hvordan IMO skal arbejde videre med søfartens reduktionstiltag efter 2030 og i den forbindelse også begynde at se på de såkaldte markedsbaserede tiltag.

På mødet skal komitéen også behandle et forslag om en global forsknings- og udviklingsfond finansieret af industrien. Danmark støtter oprettelsen af en sådan fond, som vil medvirke til at bane vejen for den nødvendige forskning og udvikling i grønne løsninger for skibsfarten.

Miljøkomitémødet finder sted virtuelt fra den 10. juni til den 17. juni.

Kontakt

Søfartsstyrelsen