Ny aftale om sommer- og erhvervspakke med maritimt aftryk

04-06-2021

Regeringen har indgået en ny aftale med Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Alternativet om en sommer- og erhvervspakke, der målrettet skal stimulere udsatte sektorer og brancher, som er ramt af Covid-19.

På eksportområdet udmøntes i alt 155 mio. kr. i 2021 og 75 mio. kr. årligt i 2022 og 2023, som skal styrke dansk eksport, herunder grønne eksportindsatser.

Med aftalen, som bl.a. indeholder fire initiativer, der er anbefalet af Genstartsteamet for Det Blå Danmark, forlænges den midlertidige ordning for besætningsskift frem til udgangen af 2021. Samtidig afsættes der midler til at løfte Danmarks lederskab af en international mission om klimaneutral skibsfart samt til at styrke Danmarks klimadiplomatiske indsats i FN’s Søfartsorganisation.

Derudover afsættes der 20 mio. kr. til videreførelse af efterårets særpulje til grøn omstilling med fokus på maritime test- og demonstrationsprojekter i regi af Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP).

Kontakt

Søfartsstyrelsen