Bred sikkerhedsdagsorden fra pirateri til autonome skibe

06-05-2021

IMO’s sikkerhedskommité har startet forårets møde.

Fra hjemmekontorene deltager bl.a. Chefkonsulent Steen Møller Nielsen og Kontorchef Peter Ostenfeld.

Onsdag d. 5. maj startede IMO’s sikkerhedskommité (MSC) forårets møde, som igen afholdes virtuelt som følge af covid-19 situationen. På mødet skal en bred vifte af sikkerhedsrelaterede emner behandles.

Fra dansk side lægges især vægt på, at pirateri i Guineabugten er på dagsorden, hvor der forventes nedsat en arbejdsgruppe, som skal behandle emnet. Det vil Danmark aktivt støtte, bl.a. fordi det bidrager til internationalt samarbejde om det stigende og alvorlige sikkerhedsproblem, pirateri i Guineabugten udgør.

Også emner som sikkerhed ved brug af lavsvovl-olie, autonome skibe samt sikkerhed i indenrigs færgefart skal behandles, og der forventes et travlt møde, som slutter den 14. maj.

Kontakt

Søfartsstyrelsen