Danmark underskriver IALA-konventionen

05-05-2021

Med Danmarks underskrift er IALA kommet et skridt tættere på at blive en mellemstatslig organisation.

Ambassadør Michael Starbæk Christensen underskriver IALA-konventionen i Paris.

Danmark har som mangeårigt og engageret medlem støttet IALA’s omdannelse fra en ikke-statslig organisation (NGO) til en mellemstatslig organisation (IGO). Den danske underskrivelse af IALA-konventionen, der har været forsinket af COVID-19-pandemien, afslutter et længere forhandlingsforløb, der bl.a. har fundet sted ved tre pre-diplomatiske konferencer forud for den endelig diplomatiske konference i Kuala Lumpur i februar 2020. Her faldt konventionstekstens sidste brikker på plads. Med omdannelsen kommer IALA til at stå som en stærk aktør, der også i fremtiden kan medvirke til at skabe rammerne for sikker, økonomisk og effektiv skibsfart.

Andreas Nordseth, Søfartsstyrelsens direktør:

IALA's nye status som IGO er et stort skridt for havne og kyststater og en vigtig brik i forhold til udviklingen og fastsættelsen af fælles nautiske standarder til fremme af sikker og effektiv sejlads. Jeg er derfor meget glad for, at Danmark nu har underskrevet konventionen.

Yderligere oplysninger om IALA’s omdannelse kan findes her

Kontakt

Søfartsstyrelsen