IMO opfordrer til styrket samarbejde mod pirateri

14-05-2021

IMO’s Søsikkerhedskomité (MSC) afsluttede i går forårets møde med at vedtage en resolution om indsatsen mod pirateri i Guineabugten.

Resolutionen er resultatet af en uges dedikeret drøftelse i en arbejdsgruppe med bred deltagelse fra både kyststater, flagstater og internationale organisationer, og den indeholder værktøjer til at forebygge overfald i området og om at fremme samarbejdet mellem kyststaterne i forhold til at retsforfølge pirater. Mødet mundede også ud i en appel til alle medlemsstater om at bidrage til eksisterende regionale samarbejder såsom det såkaldte "G7++ Friends of the Gulf of Guinea”-program.

Komitémødet har fundet sted over den seneste halvanden uge, og har ud over pirateri haft en bred vifte af emner på dagsordenen. I relation til Covid-19-pandemien sendte komiteen et klart budskab om fortsat at betragte søfolk som kritiske nøglemedarbejdere. Derudover blev komiteen enige om at styrke rapporteringsprocedurerne angående blandede brændstoffer, og i forhold til autonome skibe var der enighed om at man nu har identificeret en række vanskeligheder med anvendelse af autonom teknologi i lyset af de internationale regler. Det er nu op til medlemslandene at foreslå konkrete forslag til ændringer hertil.

Kontakt

Søfartsstyrelsen