Nyt virksomhedsprogram skal give rygstød til iværksættere og mindre virksomheder

11-05-2021

Virksomhedsprogram på 800 mio. kr. skal hjælpe iværksættere og mindre virksomheder med at gøre deres forretning mere grøn og digital. Det omfatter også maritime virksomheder.

Regeringen og et flertal af Folketingets partier har afsat 800 mio. kr. til små og mellemstore virksomheder og iværksættere.

Midlerne skal være et rygstød til erhvervslivet, så virksomhederne på trods af coronakrisen kan ruste deres forretning med nye teknologier, udstyr eller kompetenceudvikling. Det gælder også maritime virksomheder og iværksættere, som ligeledes har mulighed for at søge midler fra programmet.

600 mio. kr. er målrettet små og mellemstore virksomheder, hvor der blandt andet kan gives tilskud til grøn og digital omstilling, kickstart af eksport og støtte til de erhverv, som har været særligt hårdt ramt af corona.

Derudover afsættes der 200 mio. kr. til iværksættere, herunder 120 mio. kr. til danske styrkepositioner såsom maritime erhverv og logistik, grøn omstilling og life science.

Midlerne kommer fra et genopretningsprogram fra EU - det såkaldte REACT-EU-program - som skal afhjælpe konsekvenserne af COVID-19 og understøtte en grøn og digital genstart.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse står for den konkrete udmøntning af de 800 mio. kr.

Kontakt

Søfartsstyrelsen