Det Blå Danmark skaber høj vækst

02-03-2021

Seneste rapport om beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark viser, at dansk skibsfart fortsat skaber høj indtjening til dansk økonomi.

Dansk skibsfart alene bidrog med eksport for 224 mia. kr. i 2019 og står dermed for hovedparten af den samlede eksport af søtransport på i alt 240 mia. kr. Dermed yder den maritime sektor fortsat markant til Danmarks økonomi. Det viser den seneste rapport om produktion og beskæftigelse i Det Blå Danmark.
Det Blå Danmark (DBD) står for 26,5 procent af den samlede danske eksport af varer og tjenester og udgør 7 procent af hele den danske økonomi.

Høj indtjening

Af rapporten fremgår det også, at hvert job i Det Blå Danmark bidrager i gennemsnit med mere end dobbelt så meget til det danske BNP som gennemsnittet i dansk økonomi. DBD’s andel af dansk beskæftigelse udgør 3,4 procent men 7,3 procent af værdiskabelsen.

DBD beskæftigede i 2019 97.290 personer, når det indirekte bidrag gennem efterspørgsel efter varer og tjenester i andre danske brancher indregnes. Det svarer til 3,4 procent af den samlede beskæftigelse i Danmark. Det er samme niveau som i 2018.

Produktionen i Det Blå Danmark var på 466 mia. kr. i 2019, når det indirekte bidrag tælles med. Det svarer til 11,4 procent af den samlede produktion i Danmark. Værdiskabelsen er på 137 mia. kr. eller 7,3 procent af den samlede økonomi, når det indirekte bidrag tælles med.

Stærk søfartsnation

Samlet set viser rapporten, at Det Blå Danmark står stærkt på det globale marked. Danmark har verdens femte største handelsflåde målt på skibenes samlede lastekapacitet og går forrest med sikkerhed og kvalitet i søfarten, ikke mindst når det gælder bæredygtighed, innovation og godt sømandsskab.

Læs hele rapporten her

Kontakt

Søfartsstyrelsen