Et hav af muligheder

31-03-2021

Det er en historisk plan for havet, som nu er sendt i seks måneders høring. Danmark har aldrig før haft en samlet plan for, hvordan vi bedst kan anvende de mange muligheder, der er på havet.

Danmark helt i front med havbaseret grøn omstilling

I dag spiller havet en helt afgørende rolle for den grønne omstilling. Havplanen understøtter målet om at reducere den danske CO2-udledning markant inden 2030. En væsentlig del af havarealet er udlagt til kommende havvindmølleparker og energiøer.

Benyttelse

Havet har altid haft stor historisk betydning for Danmark som søfarts- og fiskerination. Der er lagt vægt på, at de aktører, der er på havet i dag, fortsat har gode vilkår. Det gælder bl.a. fiskeriet, råstoferhvervet og søtransporten. Havplanen ændrer ikke på, at det danske havareal fortsat kan anvendes til disse aktiviteter som hidtil.

Rekreation og turisme

De store vidder, smukke strande og uhindret adgang til havet har stor betydning for tusindvis af lystsejlere, lystfiskere, kajakroere og mange andre. Havplanen sikrer, at især mange kystnære arealer friholdes fra arealudlæg til nye, større anlæg, så naturen fortsat kan nydes af mange mennesker.

Natur

De beskyttede områder er en vigtig del af havplanen. Det gælder bl.a. områder, der er udpeget som Natura 2000-områder, havstrategiområder, natur- og vildtreservater og fredede områder. Samlet set dækker arealer udlagt i havplanen til naturformål cirka 30 pct. af Danmarks havareal.

Orienteringsmøde

Der afholdes et digitalt orienteringsmøde torsdag den 29. april 2021. I løbet af høringsperioden afholdes en række regionale møder om havplanen.

Virtuelt orienteringsmøde om havplanen 29. april 2021

Søfartsstyrelsen afholder et orienterende arrangementet, hvor du kan høre om Danmarks første havplan og arbejdet bag.

Læs mere her

Kontakt

Søfartsstyrelsen