Hvordan skal ambitionsniveauet for den internationale skibsfarts grønne omstilling se ud?

20-11-2021

Det drøfter IMO’s miljøkomité i næste uge ved MEPC77.

Ved det netop overståede COP26 var Danmark sammen med bl.a. USA med til at sætte dagsordenen for grøn skibsfart med en erklæring om klimaneutral skibsfart i 2050, som nu bakkes op af 17 lande. Derfor er et højt ambitionsniveau også Danmarks pejlemærke, når de indledende drøftelser om revisionen af IMO’s strategi for nedbringelse af drivhusgasser i skibsfarten sættes i gang på mandag.

I 2018 blev den første internationale strategi for reduktion af drivhusgasser i skibsfarten vedtaget i IMO med en bemærkning om, at strategien skulle revideres i 2023. Det er dette arbejde, som nu påbegyndes. Fra dansk side lægges der vægt på, at strategien skal have et ambitiøst sigte med klimaneutralitet for international skibsfart i 2050. Samtidig er det vigtigt, at alle lande kommer med om bord på den grønne transition af skibsfarten.

Derudover skal miljøkomitéen drøfte emner som ballastvand, Black Carbon og Data Collection System.

MEPC77 finder sted fra den 22. til 26. november og foregår online.

Kontakt

Søfartsstyrelsen