Søfartsstyrelsen baner vejen for nye teknologiske løsninger

08-11-2021

Klima og digitaliseringen kalder på nye måder at tænke på. Ny teknologi og løsninger udvikler sig hurtigere end reguleringen kan følge med, hvad der ofte er en barriere for first movers. For at nedbryde barriererne etablerer Søfartsstyrelsen nu DMA Regulatory Future Lab.

Med DMA Regulatory Future Lab introduceres en ny ramme for arbejdet med at godkende nye innovative løsninger. Hvis en henvendelse om godkendelse af nye teknologier, designs, operationer mv. udfordrer gældende regulering, så kan den fremover behandles i Future Lab. Her finder vi løsninger i samarbejde med rederi, designere, klassifikationsselskab, rådgivere osv.

Andreas Nordseth, direktør i Søfartsstyrelsen:

Fremtidens løsninger på klimaudfordringen vil udfordre reglerne og vores egen administration. Det samme gælder i høj grad nye digitale systemer. Søfartsstyrelsen vil være en aktiv medspiller i den udvikling, som søfarten er inde i, og vi skal være med til at sikre, at de gode idéer kan føres ud i livet på en sikker og forsvarlig måde.

Eksempel 1

CO2-neutrale containerskibe

Maersk samarbejder med Søfartsstyrelsen på en række oceangående metanolcontainerskibe, som er et godt eksempel på en klimafrontløber. Maersk anvender en række alternative teknologier for at nå de ønskede klimamål.

Godkendelsen af ​​teknologier relateret til metanol som brændstof går ud over den konventionelle regulering. I et effektivt samarbejde i Future Lab – mellem skibsreder, rådgivere og Søfartsstyrelsen – findes løsninger, så skibene kan opnå de nødvendige flagstatsgodkendelser.

Eksempel 2

Fjernstyret opmålingsskib i danske farvande

En Geodata-virksomhed henvendte sig til Søfartsstyrelsen for at høre, om de kunne bruge et fjernstyret skib på projekter i danske farvande. Det ubemandede 12,5 meter lange skib bruges til søopmåling og bliver styret fra et kontrolcenter i Aberdeen i Skotland. Da der ikke findes klare regler på området, udfordrer henvendelsen Søfartsstyrelsen både i rollen som ansvarlig for sikkerhed i de danske farvande, men også i rollen som ansvarlig for at sikre, at sikkerheden er i orden på selve skibet. Henvendelsen behandles i Future Lab.