Søfartsstyrelsen søsætter nye systemer i løbet af efteråret

12-10-2021

Søfartsstyrelsen introducerer nye og udfaser gamle systemer i løbet af efteråret. Fra d. 18. oktober kommer det til at påvirke, hvordan dokumenter (beviser, certifikater, m.m.) tilgås og verificeres.

Senere introduceres også nye selvbetjeningsløsninger for søfarende, bemanding, skibsreder og uddannelse, som vil bidrage til en væsentlig forbedring af vores services. Information om ændringerne og overgangsperioderne vil løbende fremgå af de relevante systemer og af kommende nyheder.

Fra d. 18. oktober 2021 vil det nye system til verificering af beviser skulle bruges for alle beviser  både for nye og tidligere udstedte. Det gamle system til verificering af beviser vil kun kunne bruges for tidligere udstedte beviser, indtil dette gamle system lukkes ned senere på efteråret.

Følg de anvisninger, som vi løbende melder ud i nyheder og i de nuværende systemer.

Kontakt

Søfartsstyrelsen