Et skridt for grønne brændstoffer og sikker transport i skibsfarten

07-09-2021

I denne uge holder IMO’s underkomite for Fragt og Containere, og fokus vil være på nogle af de danske grønne målsætninger.

Det gælder særligt de grønne brændstoffer i skibsfarten og øget sikkerhed for skibe, der transporterer farligt gods.

Derfor kommer Danmark til spille en aktiv rolle i arbejdet med at ændre IGF-koden. Det er den kode, som skal sikre skibe, der bruger gas eller andre brændstoffer med lavt flammepunkt. Målet er at færdiggøre de foreløbige retningslinjer for brændselscelleanlæg i skibe.

Desuden vil Danmark støtte den løbende udvikling af IMDG-koden. Et af de primære fokuspunkter vil være de indledende diskussioner om ikke-deklaration og forkert deklaration af farligt gods i overensstemmelse med IMDG-koden.

Søfartsstyrelsen ser frem til et konstruktivt møde med grønne tiltag på dagsordenen.

Kontakt

Søfartsstyrelsen