BESKÆFTIGELSE OG PRODUKTION I DET BLÅ DANMARK 2021

Det Blå Danmark skaber høj vækst

19-04-2022

Seneste rapport om beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark viser, at den danske maritime sektor forsat skaber høj indtjening til dansk økonomi

Det Blå Danmark står for godt 25 pct. af den samlede danske eksport af varer og tjenester. Trods et udfordrende år i 2020, hvor coronapandemien har præget dansk økonomi, har den maritime sektor fortsat bidraget markant til dansk økonomi gennem en samlet eksport i 2020 på 281 mia. kr., når det indirekte bidrag til eksporten medregnes.

Heraf stod skibsfarten alene for 213 mia. kr. i 2020. Det viser den seneste rapport om produktion og beskæftigelse i Det Blå Danmark.

Stærk søfartsnation
Rapporten viser, at trods coronapandemien er Det Blå Danmark fortsat en vigtig sektor for den danske økonomi samt en sektor, der står stærkt på det globale marked, fordi:

  • Der for hver beskæftiget i den maritime sektor skabes ca. dobbelt så meget indkomst ved produktion som i øvrige danske brancher.
  • Sektoren beskæftigede i 2020 (opgjort i november 2019) lidt over 102.000 personer. Det svarer til 3,5 procent af den samlede beskæftigelse i Danmark.
  • Produktionen var på 407 mia. kr. i 2020, hvilket udgør 10 procent af den samlede danske produktion. Værdiskabelsen i form af indkomst skabt ved produktion var i 2020 på 113 mia. kr. eller 5,6 procent af den samlede økonomi.

Ovenstående tal inkluderer, som tidligere år, sektorens indirekte bidrag.

Samtidig er sektoren stærkt repræsenteret i hele Danmark. 

Godt 20 pct. af beskæftigelsen i Det Blå Danmark er koncentreret om de større byer København, Aarhus og Esbjerg, mens den resterende del af beskæftigelse er spredt ud over mange af landets kommuner herunder er den maritime beskæftigelse særlig høj i bl.a. Sønderborg, Viborg, Frederikshavn og Aalborg kommune.

Beskæftigede i Det Blå Danmark fordelt på kommuner

Kilde: COWI på baggrund af data fra Danmarks Statistik (mørk farve = flere beskæftigede)

Læs hele rapporten "Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark 2021