Danmark anerkendes fortsat som Q21-nation i USA

23-08-2022

Danmark har igen modtaget USA’s kystvagts anerkendelse af, at dansk skibsfart fastholder standarderne for kvalitetsskibsfart. Dermed fortsætter Danmark som såkaldt Q21-nation i USA.

Programmet QUALSHIP 21 (United States Coast Guard’s Quality Shipping for 21st Century Program) medvirker til at sikre og forbedre skibsfarten ved at identificere skibe af høj kvalitet og på den måde fremme skibskvalitetsstandarderne. Udover Danmark har 27 lande pt. modtaget beviset QUALSHIP 21.

Andreas Nordseth, direktør i Søfartsstyrelsen:

Dansk skibsfart skal være lig med kvalitetsskibsfart, og derfor glæder det mig, at dansk skibe fortsat lever op til de højeste standarder, når det kommer til sikkerhed.

For at leve op til standarderne i QUALSHIP 21 skal et lands skibe leve op til en række krav. Blandt andet skal andelen af et flags tilbageholdte skibe over en 3 årig periode være mindre end 1%. Danske skibe udmærker sig her ved, at kun 1 skib har været tilbageholdt i den seneste 3 årige periode (0,17%).

QUALSHIP 21 dækker havnestatskontroller i USA på samme måde som havnestatskontrolregimerne Paris MoU og Tokyo MoU dækker hhv. Europa og Asien. Danmark figurerer også i toppen af de såkaldte Hvidlister hos Paris MoU og Tokyo MoU.

Kontakt

Søfartsstyrelsen