IMO tager nødvendige skridt for at sikre ambitiøs klimaregulering

10-06-2022

Med godkendelsen af guidelines for short-term measures, styrkelse af IMO’s Data Collection System og nedsættelsen af en korrespondancegruppe, der skal opstille en metode for, hvordan vi vurderer maritime brændstoffers emissioner, blev der i denne uge taget et par gode skridt i retning af klimaambitiøs regulering af skibsfarten, da medlemmer af FN’s internationale maritime organisation, IMO, i denne uge afholdt det 78. møde i miljøkomitéen, MEPC.

Den danske delegationsleder, vicedirektør Rikke Wetter Olufsen, fortæller:

Denne uges møde i miljøkomitéen har budt på svære forhandlinger, men der er alligevel gjort små fremskridt i arbejdet mod en klimaneutral søfart. Jeg vil især fremhæve godkendelsen af guidelines, som gør, at vi nu er klar til klimatiltaget Carbon Intensity Indicator(CII) rating scheme. CII blev godkendt tilbage ved MEPC76, men nu er de tekniske guidelines klar, så vi kan komme i gang med CII’en, når den træder i kraft i november.

Jeg vil også fremhæve udarbejdelse af en LCA guideline, som er er vigtig for at have et neutralt værktøj til at vurdere brændstoffets emissioner, så vurderingsmetoden ikke skaber et misvisende billede af livscyklusemissionerne fra skibenes brændstoffer.

Ud over klimadagsordenen, var der også vigtige drøftelser inden for miljødagsordenen fx guidelines for scrubbere, ballastvand og etablering af middelhavet som et emissionskontrol område for svovl (Emission Control Area)

Kontakt

Søfartsstyrelsen