Danmark valgt til den eksekutive komité for IOPC fondene

28-10-2022

På den ordinære generalforsamling i de ledende organer for de internationale olieskadeerstatningsfonde (IOPC fondene) 25-28. oktober i London blev Danmark valgt til at indgå i fondenes eksekutive komité sammen med 14 andre medlemslande.

Karen Andersen fra Søfartsstyrelsen blev valgt som Vice Chair for den eksekutive komité gældende for 2023 og vil skulle støtte Chair for komitéen, Mr. Samuel Soo fra Singapore, i arbejdet med at lede komitémøderne.

IOPC fondene består af 1992 fonden og den supplerende fond og yder erstatning for skade opstået i et medlemsland i forbindelse med forurening forårsaget af olieudslip fra tankskibe. Danmark er medlem af begge fonde.

Den eksekutive komité træffer beslutning om erstatningskrav for skade forbundet med olieforurening relateret til de hændelser af olieudslip som involverer 1992-fonden. Komitéen mødes når nødvendigt, normalt i forbindelse med møde i fondenes ledende organer.

Læs mere om IOPC-fondene her