Ny Brexit pulje for danske maritime virksomheder åbner nu

04-10-2022

Danske maritime virksomheder, der er hårdt ramt pga. Brexit, kan nu søge hjælp.

Søfartsstyrelsen åbner i dag en omstillingspulje for danske virksomheder i den maritime sektor (ekskl. Fiskerisektoren). Her kan maritime virksomheder, der har tabt omsætning som følge af Brexit, søge om kompensation på op til 250.000 kr. Puljen er åben frem til d. 15. november 2022.

Man kan søge op til 50 pct. af en virksomheds omsætningstab, dog udbetales der maksimalt 250.000 kr. og minimum 20.000 kr. Vilkår og krav for at modtage kompensation fremgår af bekendtgørelsen for puljen, der kan findes her.

Ansøgningsskemaet kan findes her (lukket)

Puljen er på 100 mio. kr. og forventes fordelt over to runder: én i efteråret 2022 og én i sommeren 2023. Midlerne stammer fra EU.

Den maritime omstillingspulje blev vedtaget af et bredt politisk flertal i Folketinget d. 13. januar 2022 sammen med øvrige puljer, der skal støtte danske virksomheder med at omstille sig til nye markeder og med at håndtere de udfordringer, som Storbritanniens udtræden af EU (Brexit) har medført.

Du kan læse mere om puljerne her

Kontakt

Maritim Erhvervs- og Vækstpolitik