Ophævelse af sejladsforbudszoner omkring lækagepunkterne på Nord Stream 1 og 2 i Østersøen

20-04-2023

Energistyrelsen har d.d. udsendt en anbefaling om, at de nuværende sejladsforbudszoner omkring lækagepunkterne på Nord Stream 1 og 2 i Østersøen ophæves, da de resulterende gasskyer fra en potentiel gasudblæsning ikke vurderes at medføre en fare for skibe i området.

På den baggrund har Søfartsstyrelsen pr. d. 20. april 2023 ophævet sejladsforbudszonerne om lækagepositionerne. Søfartsstyrelsen opretholder dog restriktionsområderne, hvor ankring, fiskeri og arbejder på havbunden frarådes indenfor en afstand af 1 sømil fra lækagepositionerne på grund af undervandshindringer.

Restriktionsområderne vil ikke længere fremgå af Søfartsstyrelsens navigationsadvarsler, men vil blive meddelt i Efterretninger for Søfarende.

Kontakt

Søfartsstyrelsen