EU vedtager brændstofstandard for skibsfarten i EU: Et vigtigt skridt mod en klimaneutral skibsfart

09-08-2023

EU vedtog den 25. juli 2023 en ny brændstofstandard for skibsfarten i form af forordningen ”FuelEU Maritime”.

Link til forordning:

Formålet med FuelEU Maritime er at sikre efterspørgslen efter grønne alternative brændstoffer ved gradvist at reducere drivhusgasintensiteten af skibes brændstoffer med op til 80 % i 2050. Endvidere etableres der regler for infrastrukturen, som bl.a. stiller krav om brugen af landstrøm i udvalgte større havne.

Søtransporten står for 3-4% af EU's samlede CO2-emissioner, og derfor er forordningen et vigtigt skridt mod EU's klimamål om klimaneutralitet i 2050.

Aftalen træder i kraft d. 1. januar 2025. Den omfatter skibe over 5.000 BT og dækker omkring 90% af CO2-emissionerne fra skibsfarten i EU.

Fakta om FuelEU Maritime

• Drivhusgasintensiteten af skibsbrændstoffer skal gradvist reduceres over tid med en 2% reduktion i 2025 og op til 80% reduktion i 2050.
• Der etableres et incitament til at fremme brugen af vedvarende brændstoffer af ikke-biologisk oprindelse (RFNBO) med højt dekarboniseringspotentiale.
• Mindst 2% af skibsbrændstoffer i EU skal i 2034 bestå af alternative brændstoffer, der fremstilles med brug af grøn elektricitet.
• Fra 2030 skal passagerskibe og containerskibe bruge landstrøm eller såkaldt nul-emissions teknologi til al elektricitetsforbrug i større EU-havne.
• Frivillig ”pooling-mekanisme”: Skibe kan slå sig sammen og opnå en gennemsnitlig overholdelse af drivhusgasintensitetsgrænserne.
• Der etableres tidsbegrænsede undtagelser for yderområder, små øer, der er økonomisk stærkt afhængige af deres forbindelser til udlandet.
• Indtægter genereret fra økonomiske sanktioner skal bruges til projekter, der støtter dekarboniseringen af den maritime sektor.

 

 

Kontakt

Søfartsstyrelsen