Fokus på PtX som løftestang for grøn skibsfart

09-02-2023

Der var fokus på Power-to-X som løftestang for grøn skibsfart, da vores vicedirektør, Rikke Wetter Olufsen, i går deltog i en paneldebat i Esbjerg arrangeret af Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) og HØST PtX Esbjerg.

”Skibsfarten er i dag en storforbruger af brændstof. Derfor vil et tilstrækkeligt udbud af nye grønne brændstoffer kræve en ny global produktions- og forsyningskæde. Storskalaproduktion af PtX bliver således fundamental, hvis vi skal lykkes med at nå vores mål om nul-emissionsskibsfart inden 2050,” udtaler Rikke Wetter Olufsen.

Ud over Rikke bestod panelet af TotalEnergies Danmark, NorSea Denmark, Monjasa, Maersk og CIP. Der blev derfor drøftet muligheder og barrierer for PtX som løftestang for grøn skibsfart set både fra myndighedssiden og fra erhvervet. Blandt paneldeltagerne var der enighed om, at samarbejde mellem det offentlige og private er en forudsætning for at lykkes med at gøre skibsfarten klimaneutral inden 2050. Om det tilføjer Rikke:

Vi er nødt til at skabe de rigtige rammer for, at myndigheder, virksomheder og forskere kan arbejde sammen om projekter på tværs af sektorer for at opskalere produktionen af grønne maritime brændstoffer. Det gælder nationalt, men ikke mindst internationalt.

Hvis du er interesseret i at se klip fra paneldebatten, kan de findes på Copenhagen Infrastructure Partners’ LinkedIn-side

Kontakt

Søfartsstyrelsen