Historisk klimaaftale: Skibsfarten skal være klimaneutral

07-07-2023

FN’s Søfartsorganisation, IMO, har i dag vedtaget, at skibsfarten skal være klimaneutral tæt på 2050.

Efter at have forhandlet i London siden mandag er de 175 medlemslande i IMO nået til enighed om en ny klimastrategi for den globale skibsfart.

Den overordnede målsætning i strategien er, at der i eller omkring 2050 skal være klimaneutral skibsfart. Det er et markant løft fra ambitionsniveauet i den forrige strategi fra 2018, hvor målsætningen var klimaneutralitet i dette århundrede.

Erhvervsminister Morten Bødskov udtaler:

Jeg er meget tilfreds med den historiske og ambitiøse klimaaftale, som alle medlemslandene i IMO støtter op om. Det er en stor bedrift. Aftalen er et afgørende skridt i retningen af en grønnere fremtid, hvor skibsfarten også skal levere sin del. For Danmark har det været vigtigt, at strategien satte mål om klimaneutralitet i 2050 og samtidig satte delmål, så vi får sat skub i den internationale skibsfarts grønne omstilling. Samtidig har det været vigtigt, at få en klar plan for vedtagelsen af global regulering, der skal sikre implementeringen af målsætningerne.

Helt konkret er IMO’s medlemsstater blevet enige om følgende:

 • Overordnet målsætning om ”klimaneutral skibsfart i eller omkring, dvs. tæt på, 2050”
 • Reduktionsmål i 2030 og 2040 på hhv. 20% og 70% med såkaldt ”tilstræbelse” af hhv. 30 % og 80 % (i forhold til 2008)
 • Udvikling og vedtagelse af bindende teknisk regulering i 2025, herunder en brændstofstandard.

Det næste store skridt bliver at udvikle den regulering, som skal implementere strategiens mål. Det arbejde skal ske frem mod 2025, hvor reguleringen skal vedtages.

Fakta om klimastrategien for international skibsfart

 • Den reviderede strategi afløser IMO’s hidtidige klimastrategi fra 2018. Målsætningen fra 2018 var en halvering af den globale skibsfarts CO2-udledinger i 2050 og en udfasning inden slutningen af dette århundrede.
 • 2023-strategien indeholder en klar styrkelse af det overordnede ambitionsniveau på flere områder, herunder:
  • Mål om klimaneutralitet i eller omkring, dvs. tæt på 2050
  • Mål om optag af grønne brændstoffer på minimum 5 %, tilstræber 10 % i 2030
  • Delmål (checkpoints), som definerer reduktionsvejen, i 2030 og 2040 på hhv. 20 % og 70%. Det til-stræbes at nå 30% og 80%.
  • Strategien inkluderer alle drivhusgasser og ikke blot CO2.
  • Strategiens mål baseres på et livcyklusperspektiv, som inkluderer alle udledninger i hele brændstoffets værdikæde, herunder produktion.
  • Strategien udelukker brug af reduktioner i andre sektorer (klimakreditter) til at leve op til reduktions-forpligtelser for skibsfarten.
 • En klar tidsplan, der sikrer, at den nødvendige regulering til opfyldelse af strategien vedtages i 2025.
 • Strategien tages igen op til revision i 2028.

For yderligere oplysninger kontakt:

Erhvervsministeriets pressetelefon