Søfartsstyrelsen forbereder forslag til ændringsbekendtgørelse om Danmarks havplan

04-07-2023

Den 7. juni 2023 blev en politisk aftale indgået imellem regeringen og folketingets øvrige partier. Aftalen reflekterer en række ændringer, der skal foretages til det nuværende forslag til havplan, der var i høring i 2021, og som fremgår på havplan.dk med midlertidig retsvirkning.

Den 7. juni 2023 blev en politisk aftale indgået imellem regeringen og folketingets øvrige partier. Aftalen reflekterer en række ændringer, der skal foretages til det nuværende forslag til havplan, der var i høring i 2021, og som fremgår på havplan.dk med midlertidig retsvirkning.

Der skal nu udarbejdes et forslag, der reflekterer de aftalte ændringer. Når forslaget er klargjort, skal det miljøvurderes. Dette arbejde varetages af Søfartsstyrelsens havplanssekretariat i samarbejde med alle relevante myndigheder. Når forslaget om ændring af havplanen er blevet miljøvurderet, sendes det i offentlig høring i otte uger. 

Forslaget fra 2021 vil blive udstedt, inden ændringerne sendes i høring.

I medfør af den politiske aftale om havplanen forventes det nye forslag om ændring af havplanen at blive sendt i offentlig høring senest d. 30. september. Den vil ligeledes blive sendt i nabolandshøring i medfør af Espoo-konventionen.

Søfartsstyrelsen ser frem til at modtage høringssvar til de foreslåede ændringer.

 

Kontakt

Søfartsstyrelsen