Alle Folketingets partier enige om ny havplan

07-06-2023

Regeringen har sammen med alle Folketingets partier indgået en aftale om Danmarks Havplan.

Med havplanen skal ca. 30 pct. af det danske havareal nu udlægges til vedvarende energi. Det vil muliggøre en omfattende udbygning af vedvarende energi på det danske havareal og spille en afgørende rolle i den grønne omstilling. Samtidig skal den samlede natur- og miljøbeskyttelse i fremtiden udgøre mere end 30 pct. af det danske havareal. Aftalepartierne er ligeledes enige om at afsætte 75 mio. kr. til at understøtte en bæredygtig udvikling af det danske fiskerierhverv. 

Du kan læse mere på Erhvervsministeriets hjemmeside

Kontakt

Søfartsstyrelsen