Danmark genvalgt til IALA Council

07-06-2023

Danmark er på den netop overståede 20. IALA-konference i Brasilien blevet genvalgt til IALA Council for perioden 2023-2027.

Hermed vil Søfartsstyrelsen fortsat være med til at sætte dagsorden for IALA’s arbejde om standarder for sikker navigation og og farvandsafmærkning.

Andreas Nordseth, direktør i Søfartsstyrelsen:

Jeg er glad for, at Danmark endnu en gang har fået plads i IALA’s råd. Det er vigtigt, at Danmark som søfartsnation fortsat har sæde i IALA Council, så vi er med til at sætte dagsordenen for arbejdet med navigationsteknologier til søs, som er i en rivende udvikling.

Fakta om IALA Council

 

  • IALA (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities) er en samarbejdsorganisation for søfartsmyndigheder, producenter, konsulenter og forskere fra hele verden, hvor det overordnede formål er at fremme sikker, økonomisk og effektiv skibsfart gennem forbedring og harmonisering af hjælpemidler til navigationen.
  • I 2020 blev en konvention vedtaget, som skal omdanne IALA til en mellemstatslig organisation.
  • Danmark har siden etableringen i 1957 været medlem af IALA Council, som er det styrende organ.

Kontakt

Søfartsstyrelsen