Danske Maritime slutter op om Zero-Emission Shipping Mission

23-06-2023

Søfartsstyrelsen og Danske Maritime har netop underskrevet en aftale, hvorefter Danske Maritime støtter Søfartsstyrelsens arbejde i Shipping Missionens indsats for at fremme klimaneutral skibsfart.

Zero-Emission Shipping Mission er et internationalt offentlig-privat samarbejde anført af bl.a. Søfartsstyrelsen på vegne af Danmark, som har som målsætning inden 2030 at gøre skibe med nulemissionsteknologi til det naturlige valg for skibsredere samt accelerere adgangen til grønne brændstoffer, så skibsfarten kan opnå klimaneutralitet i 2050.

Danske Maritime kan med sin medlemskreds fra den maritime udstyrsindustri bistå Søfartsstyrelsen i arbejdet i Shipping Missionen bl.a. ved at koble de danske innovationsvirksomheder til missionens projekter og det internationale arbejde med den grønne omstilling af skibsfarten. Helt konkret kan Danske Maritime facilitere adgang til teknisk viden om bl.a. skibsdesign og teknologi.

Andreas Nordseth, direktør i Søfartsstyrelsen:

Den grønne omstilling er den største udfordring for skibsfarten i det kommende årti. Vi sætter stor pris på, at Danske Maritime og deres medlemmer aktivt støtter op om vores arbejde i Shipping Missionen. Det kan hjælpe os til øget adgang til viden og ekspertise i forhold til udviklingen af nye grønne teknologier til skibsfarten.

Jenny Braat, administrerende direktør i Danske Maritime:

Jeg er rigtig glad for, at Danske Maritime nu rykker tættere sammen med Søfartsstyrelsen om at nå de fælles, ambitiøse målsætninger i Zero-Emission Shipping Mission. Teknologiudvikling, lovgivning og håndhævelse følges ad, og når vi er i løbende dialog om udviklingen og mulighederne inden for nye, grønne løsninger, så kan vi på tværs af myndigheder og erhvervsliv hjælpe hinanden med at være på forkant.

Fakta om Zero-Emission Shipping Mission

 

  • Shipping Missionen er et internationalt offentlig-privat samarbejde, som ledes af Danmark, Norge og USA, samt Global Maritime Forum og Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping.
  • Shipping Missionens målsætning er, at nulemissions skibe skal være det naturlige valg for skibsfarten i 2030 for at sikre, at skibsfarten kan opnå klimaneutralitet i 2050.
  • Shipping Missionen leder en række projekter inden for skibe, brændstoffer og brændstofinfrastruktur med input fra offentlige myndigheder, private virksomheder, forskningsinstitutioner og NGO’er.

Kontakt

Søfartsstyrelsen

Kontakt

Zero-Emission Shipping Mission