EU Kommissionen fremlægger den maritime sikkerhedspakke

01-06-2023

EU Kommissionen har i dag fremlagt den maritime sikkerhedspakke, som indeholder forslag til revision af fem retsakter med relation til sikkerhed og bekæmpelse af forurening på søfartsområdet.

Retsakterne implementerer internationale regler på områderne og omfatter

  • direktivet om havnestatskontrol,
  • direktivet om opfyldelse af kravene til flagstater,
  • direktivet om grundlæggende principper for undersøgelser af ulykker i søtransportsektoren,
  • direktivet om forurening fra skibe og om indførelse af sanktioner for overtrædelser og
  • forordning om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed (EMSA).

Formålet med pakken er at opdatere retsakterne, så de er i overensstemmelse med internationale krav på områderne. Det drejer sig om ændringer foretaget i regulering primært i regi af den internationale søfartsorganisation (IMO) og den regionale organisation for havnestatskontrol (Paris MoU). Direktiverne skal også reflektere erfaringer med brug af nye teknologier.

Find Kommissionens forslag her

Kontakt

Søfartsstyrelsen