Ny rapport om beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark

22-06-2023

Søfartsstyrelsen har netop udgivet den seneste rapport om beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark, som viser, at dansk skibsfart fortsat skaber høj indtjening til dansk økonomi.

Samlet set beskæftigede Det Blå Danmark 62.736 personer i 2021. Hertil kommer yderligere 34.926 beskæftigede, som beskæftiges pba. den efterspørgsel efter varer og tjenester, som Det Blå Danmark skaber i andre danske brancher.

Produktionen i Det Blå Danmark svarer til 10,5 pct. af den samlede produktion og 4,8 pct. af bruttoværditilvæksten (BVT) i den samlede økonomi. Inklusiv det indirekte bidrag gennem efterspørgsel efter varer og tjenester i andre danske brancher er det samlede bidrag på hhv. 11,9 og 6,1 procent. For hver beskæftiget skaber Det Blå Danmark mere end dobbelt så meget BVT som en gennemsnitlig branche i dansk økonomi.

Eksporten i Det Blå Danmark var i 2021 på knap 365 mia. kr., svarende til 29,7 pct. af den samlede eksport af varer og tjenester. Det er en stigning sammenlignet med eksporten i 2020. Medtages den indirekte eksport udgør andelen 32,9 procent. Det er også en stigning fra 2020 på 5,8 procentpoint. Eksporten udgør i 2021 i alt 85,7 pct. af produktionen i Det Blå Danmark, heraf 77,5 pct. direkte og 8,2 procent indirekte. Det er en stigning fra 2020.

Læs hele rapporten her

Kontakt

Søfartsstyrelsen