Nye stabilitetsregler for passagerskibe med bildæk træder i kraft i 2024

17-05-2023

”Stockholm-direktivet” om færgers stabilitet er blevet revideret. De reviderede regler træder i kraft i Danmark den 5. december 2024 og indarbejdes i en bekendtgørelse, som afløser Bekendtgørelse nr. 941 af 23/06/2020 om særlige stabilitetskrav til ro-ro passagerskibe.

Ændringen af direktivet er foranlediget af, at der den 1. januar 2020 trådte nye globale regler i kraft for passagerskibes sikkerhed i tilfælde af vandindtrængen. En analyse udført af EU’s søsikkerhedsagentur, EMSA, har vist, at for skibe med mere en 1350 personer om bord er de globale regler nu sikkerhedsmæssigt på niveau med EU-reguleringen. Med direktivet tilpasses disse regler, så de svarer til IMO-reglerne. Derimod er sikkerhedsniveauet for de mindre skibe stadig ikke tilfredsstillende i IMO-reglerne, set i forhold til det niveau vi har i EU, hvorfor der stadig er særlige EU-regler for dette segment.

Med det reviderede direktiv er det lykkedes at udarbejde et regelværk, som både tilgodeser et stærkt ønske om at fastholde EU’s høje sikkerhedsniveau og samtidigt tilgodese erhvervets behov for forudsigelighed i reguleringen samt mulighed for innovation.

Det nye direktiv kan findes her:

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2023/946 af 10. maj 2023 om ændring af direktiv 2003/25/EF for så vidt angår medtagelsen af forbedrede stabilitetskrav og tilpasning af direktivet til de stabilitetskrav, som er defineret af Den Internationale Søfartsorganisation

Baggrunden for de særlige Stockholm-regler i EU

Reglerne for bil- og togfærger i Østersøen blev gjort obligatorisk den 17. marts 1997 for Danmark, Finland, Irland, Norge, Storbritannien, Sverige og Tyskland. Senere besluttede man i EU at lave reglerne om til et EF-direktiv, som dermed kom til at gælde for alle passagerskibe med vogndæk i hele EU fra 17. november 2004.

Reglerne blev udviklet som følge af færgen ESTONIA’s tragiske forlis i Østersøen den 28. september 1994 af de nordiske søfartsadministrationer og endeligt vedtaget på en konference i Stockholm i 1995. Deraf navnet ”Stockholm-direktivet”.

Siden da har FN’s internationale søfartsorganisation IMO også beskæftiget sig indgående med området, og EU og ikke mindst Danmark har presset på for at sikre en høj global standard på området, som i det mindste svarer til det, vi har i EU.