Søfartsstyrelsen fremlægger effekten af nye skibsruter

15-05-2023

I sommeren 2020 trådte en af de største omlægninger af skibstrafikken i Danmark i kraft, da en række nye skibsrutesystemer i Kattegat og Skagerrak blev indført. I denne uge orienterer Søfartsstyrelsen om resultaterne for FN’s søfartsorganisation, IMO.

De IMO-godkendte rutesystemer blev lavet i samarbejde med Sverige og skulle bl.a. adskille modgående skibstrafik bedre og dermed højne sikkerheden og gøre sejladsen mere forudsigelig.

Siden implementeringen i juli 2020 er rutesystemerne løbende blevet monitoreret og analyseret, og nu skal resultaterne lægges frem for IMO’s 175 medlemslande i forbindelse med denne uges møde i underkomitéen NCSR (Navigation, Communication, Search and Rescue). I samarbejde med Sverige har Søfartsstyrelsen derfor udarbejdet et informationspapir om den synlige og positive effekt af rutesystemerne.

Her påvises det, bl.a. ved at sammenligne ny AIS-data med data fra før 2020, hvordan skibstrafikken er blevet mere forudsigelig og opdelt, så modgående skibe sejler forbi hinanden med større afstand, hvilket øger navigationssikkerheden.

Læs mere om erfaringerne her

Kontakt

Søfartsstyrelsen