Søfartsstyrelsen deltager i det 17. ReCAAP Governing Council meeting

17-03-2023

Søfartsstyrelsens vicedirektør Rikke Wetter Olufsen har i denne uge repræsenteret Danmark under det 17. ReCAAP Governing Council Meeting i Singapore.

Under mødet drøftede repræsentanter fra de i alt 21 medlemslande, hvordan man kan styrke det regionale samarbejde for at bekæmpe pirateri og væbnet overfald i Asien.

I 2022 blev der indrapporteret i alt 83 væbnet overfald og 1 piraterihændelse i asiatiske farvande, hvilket er en stigning på 2% sammenlignet med 2021 og understreger behovet for et fortsat stærkt samarbejde for at komme sådanne hændelser til livs. Heri indgår vidensdeling om risikovurderinger, beskyttelsesforanstaltninger og procedurer til beskyttelse mod pirateri og væbnet overfald.

ReCAAP arbejder intensivt med den indrapporterede data og leverer detaljerede hændelsesoverblik samt nyeste tendenser inden for maritime kriminalitet.

Søfartsstyrelsen bifalder ReCAAPs store arbejde og ser frem til et fortsat samarbejde med hele sekretariatet og alle medlemslande.

Læs mere om ReCAAPs arbejde her

Kontakt

Søfartsstyrelsen