Tilbagebetaling af gebyr for udstedelse af kaldesignaler

31-03-2023

Gebyret for udstedelse af kaldesignaler har i perioden 1. januar 2021 til 29. marts 2023 været fastsat til 1.060 kr. Ved genberegning af de faktiske omkostninger har Søfartsstyrelsen konstateret, at gebyret har været sat for højt.

Borgere eller virksomheder, der har betalt for kaldesignaler udstedt i perioden 1. januar 2021 til 29. marts 2023, har således krav på at få tilbagebetalt 885 kr. For kaldesignaler udstedt i perioden 1. januar 2023 til 29. marts 2023, og hvor betaling er foretaget med kreditkort via styrelsens hjemmeside, vil styrelsen automatisk tilbagebetale 885 kr. til det anvendte kreditkort. For betalinger foretaget i perioden 1. januar 2021 til 31. december 2022, skal du selv søge om at få tilbagebetalt de 885 kr.

Der vil bliver oprettet en online selvbetjeningsfunktion, så snart vi har ansøgningsblanketterne klar. Ansøgningsblanket hertil er under udarbejdelse. Vi skal have modtaget din anmodning senest den 1. april 2033. På denne dato forældes alle krav om tilbagebetaling, jf. forældelseslovens § 3, stk. 3, nr. 4.

Kontakt

Søfartsstyrelsen