Vigtige beslutninger taget i IMO’s juridiske komité

31-03-2023

FN’s internationale maritime organisations (IMO) juridiske komité har netop afsluttet sit årlige møde i London. På mødet deltog repræsentanter fra de fleste af FN’s medlemslande. Danmark var repræsenteret ved Søfartsstyrelsen.

På komitémødet blev nye retningslinjer for håndtering af efterladte søfarende vedtaget. Retningslinjerne drejer sig dels om praktisk bistand til den efterladte søfarende, dels om hvordan økonomiske krav skal behandles. Retningslinjerne retter sig både til erhvervet og til myndighederne i flag-, havne-, kyststaterne.

Derudover blev nye retningslinjer for håndtering af skibe i nød, der har ret til at søge ly på en medlemsstats søterritorium, gjort færdige og sendt videre til vedtagelse på IMO’s Generalforsamling i december.

Der blev også drøftet andre sager, bl.a. en række nye sager om svindel med skibes registrering eller identitet, samt udkast til retningslinjer for fair behandling af søfarende, der bliver anklaget for forbrydelser. Disse sager drøftes videre næste år.

Sidst, men ikke mindst, præsenterede Søfartsstyrelsen det danske digitale skibsregister, som er verdens første digitale skibsregister, for komitéen. Deltagerne og repræsentanter fra erhvervet var positive og udviste stor interessere i oplægget og vores arbejde med at digitalisere skibsregistreringen.

Kontakt

Søfartsstyrelsen