Regulators’ Forum om ammoniak afholdt i København

27-10-2023

Søfartsstyrelsen var d. 25.-26. oktober vært for et internationalt møde, Regulators' Forum, hvor formålet var at identificere de brændende spørgsmål, udfordringer og løsninger, der knytter sig til at bruge ammoniak som brændstof på skibe.

Spørgsmålet om hvilke grønne brændstoffer der kan bidrage til, at skibsfarten når i mål med den grønne omstilling står højt på den internationale maritime dagsorden. Ammoniak er i den forbindelse blevet fremhævet som et potentielt alternativ til skibsfartens fossile brændstoffer. Der er dog en række udfordringer forbundet med at bruge ammoniak som brændstof på skibe. Derfor mødtes mere end 50 deltagere fra hele verden i København til drøftelser og videndeling herom. 

På forummet var der inspirerende oplæg fra Mærsk McKinney Møller Center for Zero Carbon Shipping, Niels Bohr Instituttet, MAN Energy Solutions, IMO samt case-præsentationer med nuværende erfaringer og perspektiver fra Singapore, Japan og Norge. Oplæggene satte scenen for efterfølgende drøftelser. Drøftelserne viste, at der fortsat er en del spørgsmål vedr. ammoniak som brændstof, der skal afklares, ligesom forummet lagde sporene til fortsat vidensudveksling og samarbejde om at finde svar på spørgsmålene.

Kontakt

Søfartsstyrelsen