Energieffektivitet i fokus på Singapore Maritime Week

16-04-2024

I forbindelse med Singapore Maritime Week samlede Søfartsstyrelsen i dag flere ledere og interessenter fra hele den maritime værdikæde til et arrangement med titlen ”Accelerating the Green Transition of Shipping through Energy Efficiency”.

Implementering af energieffektivitet er en nødvendighed og skal øges væsentligt for at nå IMO's 2030-mål om at reducere emissionerne med 20%, med en ambition om 30%, og i sidste ende klimaneutralitet i 2050. Arrangementet fokuserede derfor på den afgørende rolle, som energieffektivitet spiller i at forme fremtiden for grøn skibsfart.

Søfartsstyrelsens direktør, Andreas Nordseth, åbnede arrangementet, der bl.a. bød på inspirerende præsentationer fra Bo Cerup-Simonsen, CEO for Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping (MMMCZS), samt Prof. Lynn Loo, CEO for Global Centre for Maritime Decarbonisation, der gav et indblik i drivkræfterne, barriererne og mulighederne for energieffektivitet. Roel Hoenders fra IMO stillede derefter i sin præsentation skarpt på de vigtige regulatoriske rammer for energieffektivitet

I den efterfølgende paneldebat blev der sat fokus på perspektiver fra den maritime værdikæde med repræsentanter fra producenter, skibsindustrien, samt finanssektoren og investorer, inden Arsenio Dominguez, IMO’s generalsekretær, rundede arrangementet af.

Drøftelserne ved arrangementet viste, at der på tværs af hele den maritime sektor er stor opbakning til at fremme indsatsen for energieffektivisering som led i skibsfartens grønne omstilling. I den forbindelse er det væsentligt, at der arbejdes videre med at håndtere udfordringer med bl.a. finansielle barrierer og finansiering, så incitamenterne til energieffektivisering fortsat øges.

Kontakt

Søfartsstyrelsen