IMO har vedtaget retningslinjer for søtransport af plastikgranulat

16-04-2024

For at minimere risikoen for forureningen af havmiljøet har IMO vedtaget nye anbefalinger for transport af plastikgranulat til søs.

Anbefalingerne er det første trin i IMO’s arbejde for forebyggelse af tab af plastikgranulat under søtransport. Anbefalingerne omhandler bl.a. hvordan plastikgranulat pakkes inde i containeren, containerens placering om bord på skibet samt containerens transportinformation, hvor man tydeligt skal kunne identificere containere, der indeholder plastikgranulat.

Næste trin i IMO’s arbejde med at forhindre forurening fra plastikgranulat vil være bindende regulering. Her arbejder Søfartsstyrelsen for, at forhandlinger om dette påbegyndes hurtigst muligt.

Læs mere på IMO's hjemmeside

Kontakt

Søfartsstyrelsen