Ny rapport om den danske skibsbygningsindustri

12-04-2024

OECD’s Shipbuilding Committee har offentliggjort en rapport om den danske skibsbygnings- og maritime udstyrsindustri.

Rapporten udgives som et led i OECD-gruppens arbejde for at skabe gennemsigtighed i industrien. Søfartsstyrelsen har bistået OECD-sekretariatet gennem udarbejdelsen.

Rapporten konkluderer bl.a., at den danske maritime tradition har banet vejen for, at der i dag eksisterer en stærk maritim udstyrsindustri med en værdikæde, der i vid udstrækning kan levere de grønne teknologiske løsninger, der efterspørges i forbindelse med den grønne omstilling af skibsfarten. Trods nedgang i den danske skibsbygningsindustri eksisterer der i dag fortsat danske værfter, der i høj grad har kompetencerne til at udføre retrofit og reparation af eksisterende skibe.

Læs rapporten her