Lovforslag om skærpede regler mod vold og chikane på skibe sendt i høring

03-07-2024

Onsdag den 3. juli blev lovforslag om ændring af lov om sikkerhed til søs og lov om skibes besætning sendt i offentlig høring.

Lovforslaget er en del af indsatsen mod mobning og chikane på danske skibe og foreslår ændringer, der giver domstolene mulighed for at fratage personer retten til at arbejde på danske skibe, hvis de dømmes for vold eller sædelighedsforbrydelser, begået om bord eller i tilknytning til tjenesten.

Derudover foreslås det, at lov om skibes besætning ændres, så man kan fastsætte en skibsbesætning med uddannede færgenavigatører og udstede sønæringsbeviser til dimittender fra den nye uddannelse.

Lovforslaget og høringsbrevet kan findes her:

Lov om ændring af lov om sikkerhed til søs og lov om skibes besætning (Styrket indsat mod søfarende, der begår personfarlig kriminalitet om bord eller i relation til tjeneste på danske skibe og ny uddannelse for færgenavigatører)

Høringsfristen er 22. august 2024.

Implementering af EU-direktiv om arbejdstid på indre vandveje

I denne uge har Søfartsstyrelsen desuden sendt et forslag til lov om regulering af arbejdstid for mobile lønmodtagere på fartøjer på indre vandveje i høring. Selvom Danmark ikke har indre vandveje, skal EU-direktiv 2014/112 om arbejdstid på indre vandveje gennemføres i dansk lovgivning. Direktivet regulerer kontraktforholdet mellem arbejdsgivere og lønmodtagere på danske skibe i andre EU-lande for at sikre nødvendige rettigheder og beskyttelse.

Lovforslaget og høringsbrevet kan findes her:

Høring over udkast til lovforslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere på fartøjer på indre vandveje

Høringsfristen er 22. august 2024.

Kontakt

Søfartsstyrelsen