Tilbagebetaling af gebyr for periodiske syn af fiskeskibe over 15 meter

02-07-2024

I forbindelse med indførelse af krav om periodiske syn på alle fiskeskibe blev der ikke taget højde for, at fiskeskibe med en længde på 15 meter og derover var delvist fritaget for at betale for disse syn. I en periode er der derfor blevet opkrævet for meget i gebyr for syn på disse større fiskeskibe, da der ikke er sket fradrag for de såkaldte normtider, dvs. den standardtid som disse skibe ikke skulle betale for.

Normtiden blev ophævet med bekendtgørelse nr. 257 af 14. marts 2024 om normtider for visse lovpligtige syn af fiskeskibe. Herefter skal alle synspligtige fiskeskibe betale for periodiske syn på samme måde. Søfartsstyrelsen blev opmærksom på den manglende regulering i efteråret 2023 og har derfor ikke opkrævet gebyrer for periodiske syn på større fiskeskibe siden 1. oktober 2023, medmindre synet overskred normtiden.


Ejere af større fiskeskibe, som har betalt for periodiske syn frem til 1. oktober 2023, har ret til at få tilbagebetalt gebyr, der svarer til den del af synet, som ville være omfattet af den daværende normtid. Krav om tilbagebetaling er omfattet af en treårig forældelsesfrist, og kan derfor rejses for syn, der fandt sted i perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2023.


Søg om tilbagebetaling af for meget betalt normtid i perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2023


Vi skal have modtaget din anmodning senest 1. juli 2027, hvorefter yderligere krav om tilbagebetaling forældes efter forældelseslovens § 3, stk. 1.

Kontakt

Søfartsstyrelsen