IMO godkender forslag, der skal reducere risikoen for tab af containere til søs

14-06-2024

De sidste par uger har Søfartsstyrelsen deltaget i møde i IMO’s underkomité for navigation, kommunikation og Search and Rescue.

Her blev et forslag fra Danmark, Nederlandene og Tyskland godkendt om ændringer til den eksisterende anbefaling for containerskibe nær vadehavskysterne. Formålet er at reducere risikoen for tab af containere til søs.

På mødet i underkomitéen blev der også opnået enighed om ændringer til regler i den internationale søsikkerhedskonvention (SOLAS), der skal forbedre sikkerheden ved overførsel af lodser til søs og tilknyttede performancestandarder for bl.a. lodslejdere. Underkomitéen blev også enige om at arbejde videre med indarbejdelsen af VHF Data Exchange System (næste generations-datatransmission - VDES) i SOLAS kapitel V om navigation – dog på frivillig basis.

Kontakt

Søfartsstyrelsen