Færøerne overtager ansvaret for afmærkningsområdet. 

03-06-2024

Den 1. juni overdrog Søfartsstyrelsen sagsområderne for farvandsafmærkning og fyrvæsen.

Søfartsstyrelsens direktør, Andreas Nordseth besegler aftalen med direktør for den færøske søfartsstyrelse, Sjóvinnustýrið, Hans Johannes á Brúgv

Overdragelsen blev markeret af en reception den 3.juni på Færøerne, hvor den færøske udenrigs- og erhvervsminister, Høgni Hoydal holdt tale og udtrykte sin glæde over at fyrene nu kommer hjem til den færøske søfartsstyrelse, Sjóvinnustýrið.

Søfartsstyrelsens direktør Andreas Nordseth udtrykte også sin glæde over, at verdens smukkest beliggende fyr nu endelig er kommer helt hjem.

Andreas Nordseth roste i sin tale de medarbejdere, som nu overgår fra Søfartsstyrelsen til Sjóvinnustýrið og sagde, at det ikke var uden vemod, at han nu skulle tage afsked med dygtige medarbejdere og ønskede dem lykke til i fremtiden. 
Søfartsstyrelsens direktør, Andreas Nordseth afsluttede med ordene: Må jeres fyrtårne altid lyse klart, og må jeres skibe sejle sikkert.

Direktøren i den færøske søfartsstyrelse, Sjóvinnustýrið, Hans Johannes á Brúgv udtalte, at “Vores vision er at beskytte sikkerheden til søs. Ansvaret for fyr og søopmærkning passer godt ind i denne vision”.

Samtidig med overtagelsen indgik Færøerne og Danmark en ny samarbejdsaftale. Aftalen har til formål at facilitetere samarbejdet om at styrke kvalitetsskibsfarten og sikre et højt sikkerhedsniveau i både handels- og fiskeflåderne for Færøerne og Danmark.

Kontakt

Søfartsstyrelsen