Vedtagelse af 14. sanktionspakke med relevans for søfarten

25-06-2024

Den 24. juni 2024 blev 14. sanktionspakke vedtaget. Med ændringerne til Rådets Forordning (EU) Nr. 833/2014 af 31. juli 2014 indføres en række nye restriktioner, som maritime virksomheder i Danmark skal være opmærksomme på.

Med pakken bliver det forbudt at levere genlastningstjenester på Unionens område med henblik på omlastning af flydende naturgas henhørende under KN-kode 2711 11 00 med oprindelse i Rusland eller eksporteret fra Rusland. Det er ligeledes forbudt direkte eller indirekte at levere teknisk bistand, mæglervirksomhed, finansieringsmidler eller finansiel bistand i tilknytning til forbuddet mod at levere genlastningstjenester.

Med pakken gives der også mulighed for at designere specifikke skibe i bilag XLII. For så vidt angår et fartøj, der er opført i bilag XLII, er det forbudt direkte eller indirekte at:

 • a) give adgang til havne, ankerpladser og sluser på Unionens område og for et sådant fartøj at få adgang hertil
 • b) importere et sådant fartøj til Unionen eller købe eller overføre det
 • c) sælge, levere, herunder chartre, eller eksportere et sådant fartøj
 • d) operere eller bemande et sådant fartøj
 • e) levere flagregistrering til fordel for et sådant fartøj
 • f) levere finansieringsmidler og finansiel bistand, herunder forsikring, samt mæglervirksomhed, herunder skibsmæglervirksomhed
 • g) levere teknisk bistand og andre tjenester, herunder bunkring, skibsforsyninger, tjenester vedrørende skift af besætning, lastnings- og losningstjenester, fenderarrangementer og bugseringstjenester til fordel for et sådant fartøj, og
 • h) deltage i skib-til-skib-omlastninger eller enhver anden overførsel af gods med eller købe tjenester fra et sådant fartøj.

Med 14. sanktionspakke listes følgende skibe i bilag XLII med virkning fra d. 25. juni 2024:

 1. M/V Angara, IMO-nummer 9179842
 2. M/V Maria, IMO-nummer 8517839
 3. Saam FSU, IMO-nummer 9915090
 4. Koryak FSU, IMO-nummer 9915105
 5. Hana, IMO-nummer 9353113
 6. Canis Power, IMO-nummer 9289520
 7. Andromeda Star, IMO-nummer 9402471
 8. NS Lotus, IMO-nummer 9339337
 9. NS Spirit, IMO-nummer 9318553
 10. NS Stream, IMO-nummer 9318541
 11. SCF Amur, IMO-nummer 9333436
 12. Lady R, IMO-nummer 9161003
 13. Maia-1, IMO-nummer 9358010
 14. Audax, IMO-nummer 9763837
 15. Pugnax, IMO-nummer 9763849
 16. Hunter Star, IMO-nummer 9830769
 17. Hebe, IMO-nummer 9259185
 18. Enisey, IMO-nummer 9079169
 19. Vela Rain, IMO-nummer 9331141
 20. Ocean AMZ, IMO-nummer 9394935
 21. Galian 2, IMO-nummer 9331153
 22. Robon, IMO-nummer 9144782
 23. Beks Aqua, IMO-nummer 9277735
 24. Kemerovo, IMO-nummer 9312884
 25. Krymsk, IMO-nummer 9270529
 26. Krasnoyarsk, IMO-nummer 9312896
 27. Kaliningrad, IMO-nummer 9341067

Det bemærkes, at der gælder en række undtagelser – herunder hvis der er fare for sikkerhed eller miljø, ligesom der fortsat kan leveres lodstjenester af hensyn til sikkerheden til søs.

Det bemærkes, at der kan være andre restriktioner med relevans for maritime transportvirksomheder. Det er virksomheders eget ansvar at overholde de til enhver tid gældende sanktioner og eventuelt søge juridisk bistand herom. Hvis du har spørgsmål til de maritime sanktioner, er du velkommen til at tage kontakt på sanktioner@dma.dk.

Kontakt

Søfartsstyrelsen