Nyt sikkerhedsmeddelelsessystem testes på Søfartsstyrelsens inspektionsskib

29-05-2024

Inspektionsskibet POUL LØWENØRN har fået installeret udstyr, der kan modtage og sende data via VDES (VHF Data Exchange System) og LTE (Long-Term Evolution) netværk. Installationen er en del af et projekt, som skal udvikle og afprøve sikrere kommunikationstjenester til skibe.

Sikre kommunikationssystemer og -udstyr spiller en vigtig rolle for sikkerheden til søs. Derfor har det internationale MaDaMe-projekt (Maritime Data Methods for Safe Shipping) til formål at udvikle digitale transportinfrastrukturtjenester i Østersøregionen og støtte indførelsen af såkaldte smarte ruter. De tjenester, der skal udvikles, sigter mod at opnå cybersikker udveksling af meddelelser og kommunikation mellem de myndigheder, der er ansvarlige for søfarten, og de skibe, der opererer i området.

POUL LØWENØRN skal bl.a. bidrage til projektet ved at teste digitale navigationsadvarsler og skibstrafiktjenester. Selve testningen bliver udført i løbet af 2025. Her vil navigationsadvarsler blive vist direkte på et elektronisk kortdisplay. Det er et stort skridt fremad sammenlignet med det obligatoriske udstyr, der i dag er mindstekravet for international skibsfart, som er baseret på næsten 50 år gamle telexbaserede teknologier.

MaDaMe-projektet finansieres af EU's Interreg Baltic Sea Region program og koordineres af finske Turku University of Applied Sciences. Det nye udstyr på POUL LØWENØRN blev installeret af Sternula og Polaris Electronics A/S.

Læs mere om projektet her

Kontakt

Søfartsstyrelsen