Næste skridt på vejen mod klimaneutral skibsfart

12-03-2024

Søfartsstyrelsen deltager i de kommende to uger i forhandlinger om klimaregulering for den internationale skibsfart.

Møderne i FN’s søfartsorganisation, IMO, er de første siden vedtagelsen af klimastrategien fra juli 2023, der sigter mod klimaneutral skibsfart i 2050.

Det helt store emne på dagsordenen er de forslag til fremtidig klimaregulering, som ligger på bordet. Fra EU’s side er der forslag til en brændstofstandard i kombination med en afgift på drivhusgasudledninger fra skibsfarten. Det er forventningen, at drøftelserne vil give medlemsstaterne en større indsigt i de fremlagte forslag. Møderne er således et vigtigt skridt på vejen mod en udvælgelse af reguleringstiltag, som skal endeligt besluttes i 2025.

For Danmark er det en prioritet, at den samlede regulering kan sikre opfyldelse af målene i IMO’s 2023 klimastrategi, herunder målet om klimaneutral skibsfart i 2050.

Kontakt

Søfartsstyrelsen