Blanketter - Skibsregistret

Selvom du er en privatperson, der registrerer dit skib, skal du alligevel registreres som rederi og dermed bruge den tilhørende registreringsanmeldelse

Der skal ikke vedlægges genparter af adkomstdokumenter ved anmeldelse til registrering i Skibsregistret

Der skal ikke vedlægges genparter af adkomstdokumenter ved anmeldelse af pantebreve til registrering i Skibsregistret.

Kontakt

Skibsregistret