Nautisk information


​​​​​​​​På kortet herunder vises aktive Efterretninger for Søfarende (EfS) for Danmark, Grønland og Færøerne, forsvarets skydninger i de i søkortet udsatte skydeområder samt de danske navigationsadvarsler.

Klik på kortet for yderligere detaljer.

Aktive Efterretninger for Søfarende, navigations-og skydeadvarsler

Symbolforklaring

Efterretninger for Søfarende vises med dette symbol NM.png (Notices to Mariners)
Navigationsadvarslerne vises med dette symbol NW.png(Navigational Warnings)
Aktive skydeområder vises med magentafarvet område på kortet.

Se en uddybende forklaring til Efterretninger for Søfarende og Navigationsadvarslerne

Se Geodatastyrelsens søkortrettelser

Se mere om Efterretninger for Søfarende. Læs bl.a. om:

  • Ugens EfS
  • Gældende P&T meddelelser
  • Historiske EfS
  • EfS A Generel information
  • Oversigt over Forsvarets skydeområder (skydebilaget)
  • Øvrige bilag til EfS

Andre landes Notice to Mariners (EFS)

Kontakt

Kontakt

Sikre Farvande
Vagthavende styrmand
+45 72 19 60 40