Køb af fritidsfartøj

Vil du købe et nyt eller brugt fritidsfartøj? Her finder du gode råd til, hvad du skal være opmærksom på.

Vi har opstillet rådene i en kort version. Ønsker du uddybelser, skal du kigge længere nede på siden:

 • Hav styr på gældende regler og bestemmelser
 • Se bådens overensstemmelseserklæring
 • Sikr dig, at båden er CE-mærket (efter gældende regler)
 •  Sikr dig, at alt er i orden og opført på slutsedlen, når du køber brugt
 • Ved køb af ny båd gælder købeloven, men gennemgå stadig købekontrakten grundigt
 • Overvej muligheden for radio om bord
 • Undersøg krav til uddannelse og beviser
 • Undersøg om båden skal registreres.

Din sikkerhed til søs kan afhænge af, om du kan kommunikere med omverdenen.

Læs mere om radio i fritidsfartøjer

Ved køb af et nyt fritidsfartøj gælder købeloven. Det betyder, at du har to års reklamationsret på såvel fartøjet som det medfølgende udstyr.

Der bliver således skrevet en slutseddel, der forpligter værft eller forhandler til at levere det aftalte fartøj med det aftalte udstyr til den aftalte pris og på den aftalte dato.

I forbindelse med slutsedlen aftaler I også, om køber eller sælger skal ordne finansiering og forsikring, samt hvem der skal betale eventuel transport og søsætning, samt udbetalingens størrelse. Slutsedlen er et bindende dokument, og juridisk set er der handlet, når slutsedlen er skrevet under.

Når båden er klar til overtagelse, laves købekontrakten. Inden du skriver under på den, skal du dog sikre dig, at alt udstyr er til stede, for købekontrakten er også en kvittering for modtagelsen. Den underskrevne købekontrakt udløser købesummen eller finansieringen af den, og samtidig skal forsikringen være bragt i orden.

Inden du skriver under på handlen, bør du se en såkaldt overensstemmelseserklæring. Den er et bevis på, at båden er CE-mærket. CE-mærket garanterer, at båden lever op til gældende standarder.

Derudover skal du sikre dig, at skibets stelnummer og byggeplade er det samme som dem, der optræder på overensstemmelseserklæringen.

Læs mere om CE-mærkning

Fritidsfartøjer skal konstrueres og udstyres i overensstemmelse med reglerne for Bekendtgørelse nr. 1687 af 12. december 2016.

Reglerne omfatter bl.a. bestemmelserne i EU's fritidsbådsdirektiv (2013/53/EU), som opstiller sikkerhedskrav for fritidsfartøjer med en skroglængde mellem 2,5 og 24 meter, der markedsføres eller tages i brug i Danmark (eller et andet EU-land) efter den 16. juni 1998.

Reglerne indeholder desuden også bestemmelser for fritidsfartøjer med en skroglængde over 24 meter.

Læs reglerne for fritidsfartøjers konstruktion og udstyr på Retsinformation

Krav om og mulighed for registrering af fritidsfartøj er kun gældende for fritidsfartøjer med en bruttotonnage på 20 eller derover.

Læs mere om registrering af fritidsfartøjer

Køber du et brugt fritidsfartøj, køber du det almindeligvis som beset. Det er derfor vigtigt, at du sikrer dig, at alt er i orden, og alt udstyr er opført på slutsedlen, før du skriver under.

 • Du bør også undersøge om der er registreret pant i fartøjet eller om det af ejeren er stillet til sikkerhed for gæld i personbogen. Grænsen for, hvilke fritidsfartøjer, der kan anmeldes til og registreres i Skibsregistret blev ændret med virkning fra 1. marts 2018, således at alene fritidsfartøjer med en bruttotonnage på 5 og op til 20 hverken kan og skal anmeldes til registrering i Skibsregistret. Hvis du overvejer at købe et fritidsfartøj med en bruttotonnage på 5 eller op til 20, som kan være blevet anmeldt og registreret i Skibsregistret før 1. marts 2018, og du må derfor stadig henvende dig til skibsregistret for undersøgelse af evt. pant mv., fordi sådanne skibe først udslettes fra Skibsregistret, når de er fri for pant mv. Der vil således et godt stykke tid endnu være fritidsfartøjer med en bruttotonnage på 5 eller optil 20 registreret i Skibsregistret.
 • Har fartøjet en bruttotonnage på 20 eller mere, bør du henvende dig til Skibsregistret på srg@dma.dk eller telefon +45 72 19 60 00.
 • Hvis fartøjet har en bruttotonnage på mellem 5 og under 20, skal du henvende dig til personbogen og i nogle tilfælde også til Skibsregistret.

Henvendelse til personbogen

Alt afhængig af, hvilket fritidsfartøj du har købt, skal du muligvis have en fritidssejleruddannelse.

Læs mere om uddannelse og beviser

Ved køb af vandscootere, jetski m.v. gælder der også regler for CE-mærkning.

Læs mere om vandscooter, jetski m.v.

Kontakt

Sikre Skibe