Udlejning af fritidsfartøj

Du kan udleje eller dele din private fritidsbåd til andre. Her gælder de samme regler for udstyr og indretning, uanset om fritidsbåden er lejet eller ejet.

Det er altid føreren, der har ansvaret for, at udstyrs- og sikkerhedskravene på en fritidsbåd er overholdt, når der sejles, men du skal som udlejer altid sikre dig, at båd og grej er i orden, inden du låner eller lejer den ud.

Hvis du vælger at udleje et fritidsfartøj, er der nogle regler du skal overholde. Reglerne er især af hensyn til brugernes sikkerhed, men også af hensyn til din risiko for at pådrage dig ansvar for ulykker.

Når du lejer din egen fritidsbåd ud (kun båden, uden besætning eller fører), er du således underlagt de samme udstyrskrav, som når du selv sejler. Det indebærer blandt andet et krav om, at du skal have et passende antal redningsveste til alle passagerer i korrekte størrelser.

Læs alle udstyrskravene på Retsinformation

Desuden skal sikkerhedskravene til gasanlæg om bord overholdes. Disse harmonerer med de sikkerhedskrav, der er til tilsvarende anlæg på land og til fartøjer godkendt under EU's fritidsfartøjsdirektiv.

Se direktivets krav, specifikt under punkt 5.5 på Retsinformation

Før du lejer eller udlejer et privat fritidsfartøj, bør du også orientere dig på www.soesport.dk for vejledning om sikker sejlads.